Ring oss

0382-42 10 00

Skicka e-post

info@hoglandetsproj.se

Från start till mål

Vi utför allt inom husbyggnation, industribyggnation och infrastrukturanläggningar

En besvärsfri resa

Med en kontakt och ett kontrakt tar vi ansvar för hela projektet

Vi kan erbjuda allt inom byggprojektering

En kontakt – ett kontrakt

Nybyggnation

Om- & tillbyggnation

Kontrollansvar

Inget är för stort eller för litet

Låt din nybyggnation bli en besvärsfri resa

Vi hjälper er med allt från idé till färdiga bygglovshandlingar.

Vi erbjuder tjänster inom byggprojektering, byggkontroll, byggnadsteknik, skadebesiktning och andra tekniska utredningar. I vår ambitionen att optimera ditt projekt i ett tidigt skede använder vi oss av de senaste projekteringsmetoderna.

Med kompetenta medarbetare och en stark organisation i ryggen kan vi alltid sätta ihop den arbetsgrupp som är bäst lämpad för ditt projekt. Det gäller såväl stora omfattande projekt som mindre och snabbare uppdrag.

Står du inför en ombyggnation?

Ska du anpassa ditt hus, din fastighet eller lokal?

Första steget är att byggprojektera. Vi gör en analys utifrån era förutsättningar och tar fram alla handlingar inför upphandling och entreprenad. Låt oss ta hand om byggprojekteringen, så blir det gjort på rätt sätt och till rätt pris.

Anpassning av hus, fastigheter och lokaler medför ofta många praktiska frågor. Hur säkrar man bäst ljusinsläpp och ventilation? Var ska det finnas uttag för el och datorer? Du behöver bygghandlingar att upphandla utifrån, så att alla anbud kan ställas mot varandra för utvärdering. Vet man precis vad som ska göras blir resultatet både bättre och billigare!

Nybyggnation av förskola i Sävsjö kommun

Kontrollansvarig enligt PBL

Söker du en kontrollansvarig?

Vi är certifierade och erfarna för både normala och mer komplicerade ärenden. Låt oss ta hand om ditt ärende från bygganmälan till slutbesiktning!

För att få påbörja en byggnation kräver kommunen in en kontrollplan efter att du fått bygglov.
Kontrollplanen ska redovisa hur byggnationen ska genomföras för att uppfylla de krav som ställs i lagar, förordningar och föreskrifter.

Det är den kontrollansvariges uppgift att se till att kontrollplanen upprättas, samråd hålls med kommunen, kontroller görs och att kommunen får de intyg och annan dokumentation som krävs. Den kontrollansvarige är kort och gott byggnadsnämndens förlängda arm i byggprocessen.

Vi samordnar konsulter och hjälper dig med upphandling av entreprenörer. Genom vår nära kontakt med myndigheter och fristående sakkunniga blir resan genom bygglovsprocessen snabb och enkel. Under byggtiden följer vi upp byggnationen och ser till att de framtagna handlingarna följs, vi håller i projektmöten och hjälper till med ekonomiuppföljning. Allt för att du som kund ska få det du betalar för. Med vår hjälp ska resan från idé till verklighet vara trygg och enkel.

Nybyggnation av bilverkstad i Sävsjö kommun

Nybyggnation av padelhall i Sävsjö kommun

Med oss får du en besvärsfri resa

Tillsammans är vi starka

Behovsanalys

Hjälp som ingår i flera tjänster. Med vår erfarenhet ser vi vilka behov du behöver.

Tekniska utredningar

Har du någonting som inte fungerar som det ska i din lokal eller fastighet? vi hjälper dig att ta reda på orsak och tar där efter fram ett åtgärdsförslag.

Arkitekttjänster

Framtagande av alla förekommande typer av A-ritningar. Både traditionella A-ritningar och ritningar från inredningsarkitekt.

Budgetkalkylering

Du vill snabbt få reda på vad saker och ting kan tänkas kosta – Vi omvandlar dina önskemål till siffror.

Byggnadskonstruktion

Framtagande av K-ritningar. Här handlar det om konstruktionsfrågor som bärkraftighet, avväxling och dimensionering.

Byggledning

En handfast projektledartjänst. Byggledaren ansvarar för och driver byggnationen.

Kontrollansvarig

Söker du en kontrollansvarig, tidigare kvalitetsansvarig, enligt PBL? Vi är certifierade och erfarna för alla ärenden.

Entreprenadbesiktning

En entreprenadbesiktning säkerställer att de avtalade kontraktsarbetena är gjorda.