Ring oss

0382-42 10 00

Skicka e-post

info@hoglandetsproj.se

Kontrollansvarig

När behöver du en certifierad kontrollansvarig?

När du ska genomföra en bygg-, rivnings- eller markåtgärd behövs ofta en kontrollansvarig. En kontrollansvarig medverkar till att byggherrens projekt uppfyller kraven i bygglagstiftningen såsom Plan- och Bygglagen samt Boverkets Byggregler. Som kontrollansvarig är vi med vid tekniskt samråd, åker ut på platsbesök under byggtiden tillsammans med kommunens byggnadsinspektör och medverkar vid slutsamrådet. Vi har en nära kontakt med kommunen och entreprenören för att byggprojekten ska gå så smidigt som möjligt för alla parter. Vi hjälper byggherren att ta fram en kontrollplan och ser till att all dokumentation till slutsamrådet tas fram. Vi är byggherrens bollplank under byggtiden och det finns inte för många frågor att ställa till oss kontrollansvariga.

Vi är certifierade kontrollansvariga

Här på Höglandets Byggprojektering är vi flera certifierade kontrollansvariga. Vi håller oss uppdaterade på nya regler och lagar som kommer från olika myndigheter. Vi går på kurser med andra kontrollansvariga för att utbyta erfarenheter och på så vis bli ännu bättre på det vi gör.

Kontrollansvarig för er i Sävsjö, Vetlanda,
Eksjö och Nässjö med flera

Vårt kontor ligger i Sävsjö, mitt på Småländska Höglandet. Vi har nära kontakt med flera av kommunerna på Höglandet såsom Sävsjö, Vetlanda, Eksjö och Nässjö kommun med flera. Vi finns också här om du behöver hjälp när du ska söka bygglov, ta fram ritningar till bygglov eller behöver konstruktionsritningar, läs mer om detta under våra andra tjänster.